Vi tar era bygghandlingar och skapar 3D-modeller till våra maskiner att köra efter.

Med 3D-metoden vinner ni inte bara tid och pengar utan arbetsmiljön blir bättre, ni sparar på miljön och ni blir mer flexibla i valet av aktiviteter.

Vi har under drygt 15 års tid byggt upp en unik erfarenhet och kompetens gällande 3D-maskinstyrning och mätteknik. Större delen av vår maskinpark är utrustade och förberedda för 3D-maskinstyrning. Idag är vi ägare av 13 st kompletta egna GPS-system och samtliga maskiner är uppkopplade på telematics vilket innebär att vi kan ladda på era eller våra egna modeller direkt på maskinen utan att behöva kör ut på arbetsplatsen. Maskinisten kan även supportas över molntjänsten för att reda ut eventuella frågetecken vilket kvalitetssäkrar metoden.

Med vår Totalstation kan vi även erbjuda 3D-maskinstyrning där satellitmottagningen inte når fram. Några exempel kan vara i tät statsmiljö, inomhus eller under broar eller liknande.

Med vår drönare kan vi göra tidseffektiva GNSS-inmätningar som ger underlag för noggranna beräkningar av volymer, ytkontroller och fotodokumentation. Mätdata från en drönarinmätning kan användas till att beräkna massbalanser, schaktvolymer, inventering av högar, underlag för underrättelser, kalkyler och produktionstidplaner.
Vi erbjuder er även högupplöst fotografering och filmning med vår drönare för visuell marknadsföring till exempelvis era sociala kanaler.


Vi hjälper er innan, under och efter utfört anläggningsprojekt. Här följer några exempel

  • Inmätningar och mängdberäkningar för att göra era anbuds- och/eller produktionskalkyler så korrekta som möjligt.
  • Guidning av var och vid vilka aktiviteter som 3D-metoden är effektiv att använda
  • Startgenomgång på arbetsplatsen med beskrivning av modeller för anläggarna, maskinisterna och arbetsledning.
  • Produktionsstöd. Val av metod, ytterligare ett granskade öga efter krockar eller andra konstruktionsmissar.
  • Kontinuerlig support av maskinförare och övrig produktionspersonal ingår i hyran av 3D-maskinstyrning.
  • Utsättning och inmätning av utfört arbete med GNSS, Totalstation och/eller med drönare.
  • Förenklade produktionsritningar för respektive aktivitet samt relationshandlingar efter utfört projekt.

Vi tar ansvar för hela metoden! Från era bygghandlingar till utfört arbete. Detta gör oss unika i branschen samtidigt som ni kan känna er trygga med att metoden utnyttjas till max.

Allt utförs enligt ABK09 med ansvarsförsäkring och drönaruppdrag utförs av kompetent personal med drönarkort.

Kontakta oss så berättare vi mer och vi kommer gärna ut och presenterar vår metod Optimerad Schaktning®