Vi lämnar servicegaranti på dem tjänster vi utför !
Hur då ?

Jourtjänst : Vi är alltid tillgängliga via telefon. Våra anställda och leverantörer är vana vid snabba beslut.

Servicebil : Vi har en fullt utrustad servicebil med vår mekaniker Magnus  som snabbt avhjälper eventuella driftstopp på era arbetsplatser.

Verkstad : Vår verkstad i Staffanstorp är en fullt utrustad smidesavdelning med pelarborr, svarv, bandsåg, press, arborr-verk, svetsar mm. Allt för att undanröja oförutsedda händelser på kortast möjlig tid.

Samtliga maskiner är besiktigade minst enligt AFS 2003:6 och godkända för att utföra gräv- last och transport uppdrag.

Maskinisterna har den behörighet avseende kurser och praktisk erfarenhet för att säkert kunna utföra jobben. Alla innehar ID06.

Vid eventuellt kemikaliespill eller avfall från arbetsplats, som vi orsakat, transporteras det av oss själva eller annan godkänd transportör.