Start » Grävlastare » Huddig 1260D

Maskinspecifikation

Årsmodell2018
MotorCummins QSB 6,7
Motoreffekt116 kW
EU-steg4 steg
RotortiltEngcon EC214
GripGrip 10
Arbetsvikt12500kg
RedskapfästeS50
Spårlängd2600mm
Spårvidd2600
Frigång mm515
DäcktypTwin 650/65 x 30,5
Svängradie, utsida däck5760mm
Transportlängd mm8630
Transportbredd mm2600
Transporthöjd mm3110
Ljud inv (dBA)
Ljud, utv (dBA)

Grävegenskaper

Max grävdjup4900mm
Max räckvidd marknivå6530mm
Max tömningshöjd3770
Lyftkraft vid max utligg18 5N
Brytkraft skopa, kN (SAE)70 kN
Grävkraft sticka, kN (SAE)63 kN
Optimerad schaktning
Grävskopa, m3

Lastaregenskaper

Max höjd pallhantering3500mm
Max tömningshöjd2690mm
Räckvidd vid full tömning1030mm
Max lyftkraft, kN53 kN
Brytkraft skopa, kN60 kN
Standardskopa, m3

Övrigt

Uppfyller Malmö Stads "Strängare krav" i "Gemensamma miljlökrav vid upphandling av entreprenader"