Start » Hjulgrävare » Hydrema MX16

Maskinspecifikation

Årsmodell2016
MotorCummins QSB 4,5
Motoreffekt119 kW
EU-steg4 steg
RotortiltEngcon EC219
GripGR20B
Arbetsvikt16700 kg
RedskapsfästeEngcon S60
BomtypKnäck-bom
Sticka
Svängradie, motvikt
360 gradare, min
Spårlängd (Schaktbl/LC)
Spårvidd
Bandbredd
Marktryck, transport, kPA
Bandtyp
DäcktypTvilling 10.00 x 20
Ljud, inv (dBA)
Ljud, utv (dBA)

Grävegenskaper

Max grävdjup5410 mm
Max räckvidd marknivå9320 mm
Max tömningshöjd
Lyftkraft vid 4,5, tvärs larv
Brytkraft skopa, kN (SAE)106 kN
Grävkraft sticka, kN (SAE)82 kN
Optimerad schaktning
2D grävsystem
3D grävsystem (1x/2x)

Transport

Transportlängd
Transportbredd
Transporthöjd
Skopvolym, m30,90

Övrigt

Uppfyller Malmö Stads "Strängare krav" i "Gemensamma miljlökrav vid upphandling av entreprenader"