Start » Hyvel&Minigrävare » Kubota KX042-4

Maskinspecifikation

Årsmodell2021
MotorD1803-CR-TE4
Motoreffekt29 kW
EU-steg4
RototiltNOX
GripJa
Arbetsvikt4200 kg
RedskapsfästeS40
BomtypMono
Sticka1600 mm
Svängradie, motvikt1300 mm
360 gradare, min2175 mm
Spårlängd2175 mm
Spårvidd1700 mm
Bandbredd350 mm
Marktryck, transport31,4
BandtypGummi
Ljudnivå, inne
Ljudnivå, ute

Grävegenskaper

Max grävdjup3375 mm
Max räckvidd marknivå5380 mm
Max tömningshöjd3915 mm
Lyftkraft vid 2,5m, tvärs larv1,2 ton
Brytkraft skopa, kN (SAE)30,4
Grävkraft stick, kN (SAE)17,9
Optimerad schaktning
2D GrävsystemLeica iCON3D
3D GrävsystemLeica iCON3D

Transport

Transportlängd5085 mm
Transportbredd1700 mm
Transporthöjd2485 mm
Skopvolym, m30,2 m3

Övrigt

Uppfyller Malmö Stads "Strängare krav" i "Gemensamma miljlökrav vid upphandling av entreprenader"