Ombyggnad väg 798 Esarp-Genarp

Avser breddning av vägen i befintlig sträckning, förbättring av trafiksäkerheten och framkomligheten. Förstärknings- och tätortsåtgärder.

Byggherre: Trafikverket

Totalentreprenör: Serneke Sverige AB

Projektsumma: 27,6 Mkr

Byggtid: 8mån start 2017

(källa: Sverige Bygger)

Stagab’s åtagande:

  • Uthyrning bemannade entreprenadmaskiner
  • 3D-masknstyrning
  • Design av 3D-modeller