Utbyggnad av Triangeln

Nybyggnad av Galleria mm

Byggherre: NCC Kaninen Projekt AB

Byggentreprenör: NCC Construction Sverige AB

Markentreprenör: NCC Construction Sverige AB

Projektsumma: Hemlig.

Entreprenadform: Bygg i egen regi.

Utbyggnaden kommer att bestå av parkeringshus under jord, handelsyta på ca 15.000 m2 samt 6000 m2 kontor. Totalt kommer det bli 35.000 m2. Prognostiserad kostnad Bygg: 276 milj kr.

Byggtid: 52 månader

(källa: Sverige Bygger)

Stagab’s åtagande:

  • Uthyrning bemannade entreprenadmaskiner

Externa länkar:

Malmö Kommun om utbyggnaden av Triangeln

NCC Construction Sverige AB