Utökning till 4-spår mellan Lund-Arlöv

Projektet avser 4 spår, nya stationer för resandeutbyte i Flackarp, Åkarp och Arlöv, ombyggnad av av angränsande linjer och vägar, bullersanering. Södra Stambanan ca km 604+300-613+000.

Byggherre: Trafikverket

Totalentreprenör: NCC-OHL

Projektsumma: 4 miljarder kr

Byggtid: 2017-2024

(källa: Sverige Bygger)

Stagab’s åtagande:

  • Uthyrning bemannade entreprenadmaskiner
  • 3D-masknstyrning
  • Design av 3D-modeller

Filmklipp över projektet