Optimerad schaktning®

Stagab i Staffanstorp AB säljer optimerad schaktning! Detta gör vi genom våra tre nedanstående kompetensområden.

  • 3D-maskinstyrning och mätteknik
    Helhetslösning maskinstyrning och Stagab Geo
  • Kompetens
    Engagerade och utbildade medarbetare
  • Teknik
    Projektoptimerade maskiner och utrustning

Genom att tidigt delta i era projekt kan vi erbjuda våra metoder och lösningar som vi lägger till grund för era optimerade tidsplaner och produktionskalkyler. 

Vi tar ansvar för hela metoden Optimerad Schaktning! Från era bygghandlingar till utfört arbete. Detta gör oss unika i branschen samtidigt som ni kan känna er trygga med att metoden utnyttjas till max.

Läs mer »

Spara tid och pengar med

3D Maskinstyrning

från Stagab

3D maskinstyrning ger ett noggrannare resultat på kortare tid, än med traditionella metoder. Personalkostnader minskar och planering blir mer exakt. Kontakta oss för att prova 3D maskinstyrning i två veckor gratis.

Mer info »