På Stagab i Staffanstorp AB skall vi värna om varandra och vår gemensamma arbetsmiljö.

Målsättningen är att ingen skall behöva drabbas av skada eller ohälsa till följd av arbetet.

Samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare skall fungera så att erfarenheter och synpunkter beträffande arbetsmiljö tas tillvara och alla känner en delaktighet i miljöarbetet.

Vi skall självklart med god marginal uppfylla de lagstadgade kraven på arbetsmiljö.

Medarbetarna skall, så långt det är möjligt, kunna påverka arbetstakt och arbetskvalitet.

Vi skall ständigt förbättra oss vad det gäller vår arbetsmiljö.