Stagab i Staffanstorp AB

Stagab – Staffanstorps Gräv är det lilla uthyrningsföretaget av bemannade entreprenadmaskiner med det stora kontaktnätet inom hela anläggningsbranschen.

Vårt säte är i Staffanstorp vilket gör att våra inställelsetider är korta och vår servicesnabbhet hög inom hela Öresundsregionen.

Vi säljer, levererar och garanterar optimerad schaktning®. Det är en förutsättning för vår verksamhet då vi livnär oss på uthyrning av bemannade entreprenadmaskiner.

Vi har under många år jobbat med 3D-maskinstyrning och har jobbat fram ett koncept för olika situationer som gör ert anläggningsarbete effektivare, billigare, säkrare och mer miljövänligt. Hör av er till oss för mer info.

Vi kan hjälpa er med all inmätning och utsättning på ert anläggningsprojekt med modern utrustning och effektiva metoder.

Ni kan ALLTID nå oss på följande sätt:

Tel: 046-25 72 60

Vill ni komma i kontakt med någon specifik person finns vi presenterade här!