Vi skall bedriva ett aktivt och medvetet miljöarbete.

Detta innebär att vi skall:

  • utbilda och informera anställda i miljöfrågor
  • kartlägga vår miljöpåverkan
  • efterfölja lagar och bestämmelser inom miljöområdet
  • ständigt förbättra oss i vårt miljöarbete
  • aktivt arbete för att minska vår miljöpåverkan, skydda miljön och förebygga föroreningar
  • informera och skapa en positiv bild av vår miljömedvetenhet