Stagab har fått förtroendet att delta i en rad stora och speciella projekt under åren som gått. Detta har byggt upp en stor kunskapsbas avseende metoder och problemlösningar som man kan stöta på i ett anläggningsprojekt, utmaningarna är ibland obegränsade liksom lösningarna.

Nedan listas några av de projekt som vi varit delaktiga i med våra entreprenadmaskiner.

2006 – 2010    Citytunneln E101

2010 –              Utbyggnad av Triangeln – Kv Kaninen.

2010 –              Flexibel skola i Svedal