Moment 22

Stagab drar sitt strå till stacken för ett mer hållbart anläggande.

Genom att vi valt ett mer miljövänligt bränsle till vår maskinpark har vi lyckats reducera vår miljöpåverkan med mer än 20% per liter förbrukad diesel.

Vi har även i dagsläget en stor andel av våran maskinpark som går på HVO100 vilket är ett 100% förnyelsebart bränsle.

Detta gör att vi har reducerat vår CO2 avtryck med 231ton/år relativt 2020. Vi har därmed minskar vårt avtryck med 39% sedan vi börjat mäta CO2-avtrycket 2019.


Prognosen 2022 är att minska ytterligare 20% genom ökad användning av HVO100!

Vi utmanar alla våra kollegor i branschen att efterfölja! Ensamma gör liten nytta men tillsammans är det möjligt att nå klimatmålet!


Genom att nyttja våra tjänster i era anläggningsprojekt kan vi hjälpa er uppnå Era miljömål.

Hör av er till oss så berättar vi mer hur vi jobbar med vårt systematiska miljöarbete.

Stagab vill ta klimatklivet men vår lönsamhetskalkyl blir svårare och svårare att få ihop!

Tyvärr har priserna för bl.a. miljövänlig diesel stigit kraftigt från januari 2022. Orsakerna till detta är ett ökat skattetryck tillsammans med ett ökat krav på oljebolagen att blanda in miljövänligare bränsle, sk reduktionsplikten. Detta har gjort att priset på miljövänligt bränsle har skjutit i höjden pga ökad efterfrågan! De volatila marknadspriserna för diesel pga invasionen i Ukraina gör inte saken bättre….även om detta är inte står i någon som helst relation till vad Ukrainska folket genomlider just nu!!!

https://www.linkedin.com/news/story/ukraine-latest-updates-5250788/

Slutet 2021 såg vi som maskinägare det ekonomiskt görbart med vår omställning till ett miljövänligt bränsle med ett mindre klimatavtryck som följd. Nu vet vi tyvärr inte längre!

För att bygga ett samhälle och infrastruktur som ska möta en framtid med betydligt mindre klimatavtryck och för att nå det långsiktiga målet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045, MÅSTE vår bransch vara lönsamma JUST NU. Och just nu är vi inte det!

Förändring måste komma annars stannar vår klimatomställning och då menar jag hela vårt samhälles omställning.

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/klimatklivet

https://www.maskinentreprenoren.se/regeringen-har-tagit-emot-mes-bransleupprop

https://press.me.se/posts/pressreleases/namnunderskrifter-for-sankta-bransleskatter-i

https://press.me.se/posts/pressreleases/uppropet-overgar-till-ett-nodrop