Nybyggnad av F-9 skola i Staffanstorp

Detta projekt är miljöcertifierat.

Nybyggnation av förskolor samt skola, på totalt ca 8250 kvm. Förskoledelen består av 2 förskolor med 8st avdelningar vardera samt tillhörande storkök och gemensamhetsutrymme. Till både skola och förskola anläggs nya skolgårdar.

Byggherre: Hemsö Fastighets AB Enhet Malmö

Byggentreprenör: Veidekke Entreprenad AB

Markentreprenör: Veidekke Anläggning AB

Projektsumma: 400Mkr

Byggtid: 23 mån med start 2020

Entreprenadform: Totalentreprenad

(källa: Sverige Bygger)

Stagab’s åtagande:

  • Uthyrning av bemannade entreprenadmasiner
  • 3D-maskinstyrning